Elita

SE23360/2021 Münstersystrarnas Elita

Elita är röntgad med HD A och ED 0

Eftersöksprov
2023
ÖKL vatten 10, spår 10, Gamla Uppsala
2022
UKL vatten 9 spår 9, Skyttorp
ÖKL vatten 10 spår 10, Skyttorp, bästa ÖKL hund

Viltspårprov
Anlagsklass GK

Utställning
Öppen klass 2023
Excellent, CK, Herrfallet, SVK´s riksutställning
Excellent, Stockholms hundmässa
Juniorklass 2021
Excellent, SVK Östra Upplands Väsby

Elitas resultat hittar du här.

Bildspel Elita