Vera (Castagna)

SE37903/2015 Münstersystrarnas Castagna
IMG_4373

Vera är röntgad med HD A

Utställning
UKL 2017
Very Good, Västerås 
Excellent, CK, SVK Östra
Very Good, Gimo, SKK internationell
Juniorklas 2016
Excellent, CK, 1:a JKK, SVK Östra

Viltspår 2019
Anlagsklass Godkänd

Eftersöksprov
2017
ÖKL vatten 6, spår 10
2016
UKL Vatten 6, spår 10, Grönsöö

Castagna åtta veckor

Castagna åtta veckor