Runa (Elja)

SE23358/2021 Münstersystrarnas Elja (Runa)

Runa har flyttat till Amanda och Joel i Kälarne.

Utställning
Juniorklass 2021
Excellent, SVK Östra Upplands Väsby

Bildspel Runa

Valp nr 6 en tik föddes 5.09 och vägde 300 g.