Nalle(Dime)

SE20880/2017  J Münstersystrarnas Dime(Nalle)

Nalle är röntgad med HD A

Jaktprov
2020
ÖKL 2:a pris, Berga, 160 poäng, 6:a i fältbetyg

Eftersöksprov
2020
ÖKL vatten 10, spår 10 Strömsholm
2019
ÖKL vatten 10 spår 10, Strömsholm
2018
UKL vatten 10, spår 10, Strängnäs

Viltspår 2019
Anlagsklass Godkänd

Utställning
Unghundsklass
2018

Very Good, Herrfallet, Vorstehklubbens riksutställning
Juniorklass 2017
Very Good, Stockholms hundmässa

Övrigt
2018
BPH
Exteriörbedömning Very Good, Junkkari

Bildspel Nalle