Nalle(Dime)

SE20880/2017  J Münstersystrarnas Dime(Nalle)

Nalle är röntgad med HD A

Jaktprov
2020
ÖKL 2:a pris, Berga, 160 poäng, 6:a i fältbetyg

Eftersöksprov
2020
ÖKL vatten 10, spår 10 Strömsholm
2019
ÖKL vatten 10 spår 10, Strömsholm
2018
UKL vatten 10, spår 10, Strängnäs

Viltspår
2021 ÖKL
SVK Östra klubbmästerskap, 1:a pris med HP, klubbmästare
2019
Anlagsklass Godkänd

Utställning
Unghundsklass
2018

Very Good, Herrfallet, Vorstehklubbens riksutställning
Juniorklass 2017
Very Good, Stockholms hundmässa

Övrigt
2020
Klubbmästare i viltspår och SVK Östras representant i Viltspårmästaren
2018
BPH
Exteriörbedömning Very Good, Junkkari

Bildspel Nalle