Nalle(Dime)

SE20880/2017  Münstersystrarnas Dime(Nalle)

Nalle är röntgad med HD A

Eftersöksprov
2018
UKL vatten 10, spår 10, Strängnäs

Utställning
Unghundsklass
2018

Very Good, Herrfallet, Vorstehklubbens riksutställning
Juniorklass 2017
Very Good, Stockholms hundmässa

Övrigt
BPH

Bildspel Nalle