Lyra(Dolci)

SE20884/2017  J Münstersystrarnas Dolci(Lyra)

Vilja och Lyra

 

Lyra stannar hemma hos oss och mamma Vilja.