Vidar (Callebaut)

SE37896/2015 Münstersystrarnas Callebaut

Vidar 10 månader

Vidar 10 månader

Vidar är röntgad med HD A .

Eftersöksprov
2016
UKL vatten 8, spår 10, Bollerup

Viltspår
Anlagsklass Godkänd

Övrigt
BPH

 

Bildspel