Jonsson(Dumle)

SE20878/2017  Münstersystrarnas Dumle(Jonsson)

 

Jonsson är röntgad med HD A