Crille (Criollo)

SE37898/2015 Münstersystrarnas Criollo
IMG_4422

Crille har flyttat hem till Magnus, Cathrine, Jacob, Otto och Hjalmar i Göteborg.

Criollo åtta veckor

Criollo åtta veckor