Stina (Elska)

SE23359/2021 Münstersystrarnas Elska(Stina)

Stina är röntgad med HD A och ED 0

Bildspel Stina

Valp nr 8 en tik föddes 6.30 och vägde 375 g.