Corello(Corallo)

SE37895/2015 Münstersystrarnas Corallo(Corello)

Corello 8 månader

Corello 8 månader

Corello är röntgad med HD A och ED ua.

Utställning
Öppen klass 2017
Very Good, Stockholms hundmässa
Juniorklass 2016
Excellent SVK Östra

Bildspel Corello