Cindy(Domori)

SE20882/2017  Münstersystrarnas Domori(Cindy)

Cindy är röntgad med HD A

Eftersöksprov
2018
UKL vatten 8, spår 8, Jönköping, Domarens favorit

Utställning
Unghundsklass 2018 
Very good, Herrfallet, vorstehklubbens riksutställning

 

 

 

Bildspel Cindy