Gaston(Dolphin)

SE20876/2017  Münstersystrarnas Dolphin(Gaston)

Gaston har flyttat till Kristian med familj på Lidingö