Mira(Duffy)

SE20883/2017  J SEVCH SEUCH N BCH Münstersystrarnas Duffy(Mira)

Mira är röntgad med HD A

Fältprov
2020
ÖKL 1:a pris Berga, 7:a i fältbetyg
ÖKL 2:a pris Harby , 6:a i fältbetyg
ÖKL 3:e pris, Berga, 4.a i fältbetyg
2019
ÖKL 1:a pris, Berga 7:a i fältbetyg
ÖKL 2:a pris, Falköping, 5:a i fältbetyg
ÖKL 2:a pris, Falköping, 6:a i fältbetyg
ÖKL 2:a pris, Grönsöö, 6:a i fältbetyg
2018
UKL 2:a pris, Långtora,  7:a i fältbetyg


Eftersöksprov
2020
ÖKL vatten 10 spår 10, SVK Östra Gålö
2019
ÖKL vatten 10 spår 10, Funäsdalen
2018
UKL vatten 7 spår 7, Lidingö

Viltspår
2022
Öppen klass 1:a pris , Norge och därmed även norsk blodspårchampion
2019

Anlagsklass Godkänd
Öppen klass 1:a pris, SKF, Bro
Öppen klass 1:a pris, SKF, Bro
Öppen klass 1:a pris, SBAK, Haninge

Utställning
Jaktklass 2019
Excellent, BIR, CK, Cert, STOXA, Märsta
Excellent, BIM, CK, Cert,Norrköping
Excellent, BIR, CK, Cert, Nordch, Gimo nordiska
Excellent, MyDog Göteborg nordiska
Excellent, MyDog, Göteborg internationella
Excellent, Västerås nationella
Jaktklass 2018
Very Good, Stockholms hundmässa
Very Good, SVK Östra
Excellent, Herrfallet, Vorstehklubbens riksutställning
Juniorklass 2017
Excellent, Stockholms hundmässa

Övrigt
Anlagstest vildsvin, godkänd, Almunge
VJP, 70 p, 10 poäng rakt över,  Fraglich