Maxi(Doble)

SE20879/2017  Münstersystrarnas Doble(Maxi)

Maxi är röntgad med HD A

Eftersöksprov
2018
UKL vatten 9, spår 10, Strängnäs

Viltspår 2019
Anlagsklass Godkänd

Utställning
Unghundsklass 2018
Excellent,CK, Herrfallet, Vorstehklubbens riksutställning