Zack (Cluizel)

SE37899/2015 Münstersystrarnas Cluizel
IMG_4433

Zack har flyttat hem till Lars och Agneta på Färingsö utanför Stockholm.

Cluizel åtta veckor

Cluizel åtta veckor